DAGEN VAN DEN PRINCE

PLANTIN VERSUS GOOGLE


Plantijn werd geboren als Christophe Plantin in Saint-Avertin bij Tours, ergens tussen 1514 en 1521. Hij was een visionair uitgever en drukker van boeken die mede de geschiedenis van Europa bepaalden: de atlassen van Ortelius, de botanische werken van Dodoens, Clusius, Lobelius en de traktaten van Simon Stevin. Plantijns drukkerij in Antwerpen was een kruispunt van kennis en wetenschap. Plantijn was bovendien de drukker en verspreider van de Nederlandse taal door de uitgave van het eerste verklarend woordenboek Nederlands.


Twee sprekers zullen toelichten wat Plantijn betekende voor zijn tijd enerzijds en hoe kennis en informatie vandaag worden verspreid anderzijds. De eerste gastspreker, prof. dr. Pierre Delsaerdt, zal het hebben over  'Christophe Plantin (c. 1520-1589), uitgever tussen geloof en kennis, tussen angst en commercie' en de tweede gastspreker, Thierry Geerts, spreekt over  ‘De digitale revolutie’.


Sinds 2011 staat Thierry GEERTS  aan het hoofd van GOOGLE in België en Luxemburg. Hij studeerde af aan de VUB als Solvay Business Ingenieur. Bij de opkomst van het internet, midden jaren 1990, ging hij aan de slag in de media en bekleedde hij een aantal directiefuncties bij de VUM, uitgever van o.a. De Standaard en Het Nieuwsblad. Hij is auteur van de boek Digitalis waarin hij de krijtlijnen van een digitale wereld trekt. In 2021 verscheen van zijn hand Homo digitalis over de impact van de digitale revolutie op mens en maatschappij. 


Pierre DELSAERDT is hoogleraar bij het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Zijn lesopdrachten  handelen over de geschiedenis van boek en bibliotheek en de geschiedenis van de Nederlanden. Aan de KU Leuven is hij  deeltijds hoogleraar op het domein van de boek-en bibliotheekgeschiedenis. Sinds 2019 is hij directeur van het Ruusbroecgenootschap het instituut dat zich toelegt op de studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden. Hij is tevens lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en bestuurslid van het Plantin Instituut voor Typografie.


Het aanbod van de namiddagactiviteiten brengt de link tussen Plantijn en zijn tijdgenoten in het Antwerpen van de 16de en 17de eeuw. Met Rockox en Rubens later ook, had hij de sobere en sterk gedisciplineerde levensstijl gemeen (Labore et Constantia) alsook de belangstelling voor kennis, wetenschap en humanisme. Het museum Eugeen van Mieghem  beschikt over waardevol erfgoed gerelateerd aan de drukkerij Plantijn (dankzij de Antwerpse familie Francken) en brengt het verhaal van de eerste conservator van het Museum Plantijn en Moretus. Met een kort muzikaal intermezzo in de Carolus Borromeuskerk (op een klavecimbel van de Ruckersfamilie) vervolledigen we tenslotte het tijdsbeeld van het Antwerpen van de 16e eeuw waarin Christoffel Plantijn leefde en werkte, alvorens de dag af te sluiten met een gezellig diner.


Hubert Sturtewagen, gewestpresident Schelde-Mark


                                                                         CHRISTOFFEL PLANTIJN


Christoffel Plantijn, een boekbinder-drukker uit Frankrijk, komt rond 1550 naar Antwerpen. Hij start er de Officina Plantiniana, de Plantijnse uitgeverij. Het is het begin van een familie- en bedrijfsgeschiedenis die drie eeuwen zal duren.

Op basis van correspondentie en andere historische bronnen leren we Plantijn kennen als bevorderaar van de Nederlandse taal, als ondernemer en als promotor van kennis en wetenschap


Plantijn leeft in woelige tijden, godsdienstkwesties en oorlog beheersen het dagelijks leven. Toch slaagt hij erin een bloeiend bedrijf op te zetten met verkooppunten in Parijs en Frankfurt. In Leiden heeft hij een tweede drukkerij. Plantijn heeft een netwerk van contacten in heel Europa. Bovendien verkoopt hij niet enkel boeken, maar ook kaarten, prenten, wereldbollen en  ... kant.


Hij bouwt een sterke reputatie op als drukker. Hij gaat voor het serieuze werk: religieuze, wetenschappelijke en humanistische boeken. Plantijn is goed op de hoogte van de nieuwe letters die er op de markt komen. Hij biedt zijn klanten een grote keuze aan lettertypes met prachtige uitgaven als resultaat. Hij beperkt zich niet tot het Nederlands, Frans en Latijn. Ook Griekse, Spaanse, Hebreeuwse, Duitse, Italiaanse, Oudsyrische en Aramese uitgaven verlaten zijn drukkerij.


Plantijn is niet enkel een zakenman en bedrijfsleider. Hij is ook een man met een missie, een humanist. Hij gelooft in de maatschappelijke rol van boeken, het belang van onderwijs, van wetenschappen en van de klassieke auteurs.

 

Plantijn trouwt met Jeanne Rivière, die hij heeft leren kennen in Normandië. Samen krijgen ze zes dochters en een zoon. Vijf dochters bereiken de volwassen leeftijd. Plantijn arrangeert voor elk van hen een huwelijk dat hem ook zakelijk voordeel oplevert. Drie van zijn schoonzoons werken ook in Plantijns bedrijf.



DAGEN VAN DEN PRINCE

PLANTIN VERSUS GOOGLE


Plantijn werd geboren als Christophe Plantin in Saint-Avertin bij Tours, ergens tussen 1514 en 1521. Hij was een visionair uitgever en drukker van boeken die mede de geschiedenis van Europa bepaalden: de atlassen van Ortelius, de botanische werken van Dodoens, Clusius, Lobelius en de traktaten van Simon Stevin. Plantijns drukkerij in Antwerpen was een kruispunt van kennis en wetenschap. Plantijn was bovendien de drukker en verspreider van de Nederlandse taal door de uitgave van het eerste verklarend woordenboek Nederlands.


Twee sprekers zullen toelichten wat Plantijn betekende voor zijn tijd enerzijds en hoe kennis en informatie vandaag worden verspreid anderzijds. De eerste gastspreker, prof. dr. Pierre Delsaerdt, zal het hebben over  'Christophe Plantin (c. 1520-1589), uitgever tussen geloof en kennis, tussen angst en commercie' en de tweede gastspreker, Thierry Geerts, spreekt over  ‘De digitale revolutie’.


Sinds 2011 staat Thierry GEERTS  aan het hoofd van GOOGLE in België en Luxemburg. Hij studeerde af aan de VUB als Solvay Business Ingenieur. Bij de opkomst van het internet, midden jaren 1990, ging hij aan de slag in de media en bekleedde hij een aantal directiefuncties bij de VUM, uitgever van o.a. De Standaard en Het Nieuwsblad. Hij is auteur van de boek Digitalis waarin hij de krijtlijnen van een digitale wereld trekt. In 2021 verscheen van zijn hand Homo digitalis over de impact van de digitale revolutie op mens en maatschappij. 


Pierre DELSAERDT is hoogleraar bij het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Zijn lesopdrachten  handelen over de geschiedenis van boek en bibliotheek en de geschiedenis van de Nederlanden. Aan de KU Leuven is hij  deeltijds hoogleraar op het domein van de boek-en bibliotheekgeschiedenis. Sinds 2019 is hij directeur van het Ruusbroecgenootschap het instituut dat zich toelegt op de studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden. Hij is tevens lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en bestuurslid van het Plantin Instituut voor Typografie.


Het aanbod van de namiddagactiviteiten brengt de link tussen Plantijn en zijn tijdgenoten in het Antwerpen van de 16de en 17de eeuw. Met Rockox en Rubens later ook, had hij de sobere en sterk gedisciplineerde levensstijl gemeen (Labore et Constantia) alsook de belangstelling voor kennis, wetenschap en humanisme. Het museum Eugeen van Mieghem  beschikt over waardevol erfgoed gerelateerd aan de drukkerij Plantijn (dankzij de Antwerpse familie Francken) en brengt het verhaal van de eerste conservator van het Museum Plantijn en Moretus. Met een kort muzikaal intermezzo in de Carolus Borromeuskerk (op een klavecimbel van de Ruckersfamilie) vervolledigen we tenslotte het tijdsbeeld van het Antwerpen van de 16e eeuw waarin Christoffel Plantijn leefde en werkte, alvorens de dag af te sluiten met een gezellig diner.


Hubert Sturtewagen, gewestpresident Schelde-Mark


                                                                         CHRISTOFFEL PLANTIJN


Christoffel Plantijn, een boekbinder-drukker uit Frankrijk, komt rond 1550 naar Antwerpen. Hij start er de Officina Plantiniana, de Plantijnse uitgeverij. Het is het begin van een familie- en bedrijfsgeschiedenis die drie eeuwen zal duren.

Op basis van correspondentie en andere historische bronnen leren we Plantijn kennen als bevorderaar van de Nederlandse taal, als ondernemer en als promotor van kennis en wetenschap


Plantijn leeft in woelige tijden, godsdienstkwesties en oorlog beheersen het dagelijks leven. Toch slaagt hij erin een bloeiend bedrijf op te zetten met verkooppunten in Parijs en Frankfurt. In Leiden heeft hij een tweede drukkerij. Plantijn heeft een netwerk van contacten in heel Europa. Bovendien verkoopt hij niet enkel boeken, maar ook kaarten, prenten, wereldbollen en  ... kant.


Hij bouwt een sterke reputatie op als drukker. Hij gaat voor het serieuze werk: religieuze, wetenschappelijke en humanistische boeken. Plantijn is goed op de hoogte van de nieuwe letters die er op de markt komen. Hij biedt zijn klanten een grote keuze aan lettertypes met prachtige uitgaven als resultaat. Hij beperkt zich niet tot het Nederlands, Frans en Latijn. Ook Griekse, Spaanse, Hebreeuwse, Duitse, Italiaanse, Oudsyrische en Aramese uitgaven verlaten zijn drukkerij.


Plantijn is niet enkel een zakenman en bedrijfsleider. Hij is ook een man met een missie, een humanist. Hij gelooft in de maatschappelijke rol van boeken, het belang van onderwijs, van wetenschappen en van de klassieke auteurs.

 

Plantijn trouwt met Jeanne Rivière, die hij heeft leren kennen in Normandië. Samen krijgen ze zes dochters en een zoon. Vijf dochters bereiken de volwassen leeftijd. Plantijn arrangeert voor elk van hen een huwelijk dat hem ook zakelijk voordeel oplevert. Drie van zijn schoonzoons werken ook in Plantijns bedrijf.