NAMIDDAGACTIVITEITENA. Museum Plantin-Moretus ( maximum 80 deelnemers)


Het originele woonhuis en atelier van de uitgeversfamilie Plantin-Moretus biedt u een unieke historische ervaring. Het is dan ook Unesco-werelderfgoed. De geschiedenis van boek, drukkunst en ondernemingszin klinkt door in het krakend eikenhout. Hier vindt u de oudste drukpersen ter wereld, en nog veel meer.

Plantin was een veelzijdig man: stamvader van negen generaties uitgevers, een humanist met een fijne neus voor zaken, bedrijfsleider van een kmo (kleine of middelgrote onderneming) met internationale uitstraling en bovenal een drukker buiten categorie. Deze boekbinder-drukker uit Frankrijk, komt rond 1550 naar Antwerpen. Hij start er de Officina Plantiniana, de Plantijnse uitgeverij. Het is het begin van een familie- en bedrijfsgeschiedenis die drie eeuwen zal duren. In 1576 bracht Plantin zijn drukkerij over naar de Vrijdagmarkt. Zijn familie werkte en woonde er driehonderd jaar. Ze bouwden de ‘Gulden Passer’ uit tot een prachtige patriciërswoning. De Moretussen koesterden hun tot erfgoed geworden drukkerij. De laatste eigenaar, Edward Moretus, verkocht de woning in 1876 aan de Stad Antwerpen.


 

B. Snijders&Rockoxhuis (maximum 80 deelnemers)


In het Snijders&Rockoxhuis is Nicolaas Rockox uw gastheer. 

Nicolaas Rockox, burgemeester van Antwerpen en kunstliefhebber in alle betekenissen van het woord, woonde met zijn vrouw Adriana Perez in dit stadspaleis sinds 1603. Rockox was toen buitenburgemeester en in die functie vertegenwoordigde hij de stad bij de hogere overheden en was hij hoofd van de militie en de schuttersgilden. Nicolaas Rockox (1560-1640) was een veelzijdige Antwerpse burger, die veel respect afdwong in zijn stad. Hij speelde een belangrijke rol in het politieke, sociale en economische leven tijdens de eerste helft van de 17de eeuw. Bovendien was hij een gewaardeerde humanist, oudheidkundige, numismaat, mecenas en kunstverzamelaar. Hij was gehuwd met Adriana Perez, de dochter van een Spaanse koopman en bankier. Ze kochten hun patriciërswoning Den Gulden Rinck in 1603 en lieten het huis verbouwen in Vlaamse renaissance-stijl en voegden er een kunstkamer en een stadstuin aan toe. Adriana stierf in 1619. Nicolaas woonde er tot aan zijn dood in 1640.  Zijn buurman was sinds 1622 de Antwerpse dierenschilder Frans Snijders.

Rockox deelde met humanisten, oudheidkundigen, kunstenaars en geleerden zijn kennis over de klassieke Oudheid. Hij was vooral gefascineerd door de geschiedenis van het Romeinse Keizerrijk. Zelf bezat hij een fraaie collectie antiquiteiten en oude munten, die hem een Europese faam bezorgden. In kunstenaarskringen frequenteerde hij onder meer Pieter Paul Rubens (zie verder), Antoon van Dyck, die hem meerdere malen portretteerde, en Frans Snijders, zijn naaste buurman in de Keizerstraat. Maar ook met de rechtsgeleerde Hugo Grotius, de filoloog Gaspard Gevartius, de taalgeleerde Justus Lipsius en de drukkers Jan en Balthasar Moretus onderhield Rockox de beste contacten. Zijn huis was een ware ontmoetingsplaats voor humanisten.


C. Stadhuis (maximum 40 deelnemers)


Het Antwerpse stadhuis  is  Unesco-erfgoed. Na de recente restauratiewerken wordt het stadhuis toegankelijk gesteld voor het publiek. In de 16de eeuw nam de bevolking van de stad Antwerpen sterk toe, net als de hoeveelheid werk van de burgemeester en de schepenen (wethouders). Het toenmalig schepenhuis moest vervangen worden door een nieuw gebouw. In 1560 kwam er een nieuw ontwerp tot stand, waarbij onder andere architect Cornelis Floris De Vriendt, beeldhouwer Willem van den Broeck, dichter Willem van Haecht en de schilders Jan Metsys en Lambert van Noort betrokken waren. De bedoeling was een stadhuis te ontwerpen in de nieuwe renaissancestijl. Om de bouwkosten te drukken, zou de begane grond van het pand gaan bestaan uit winkelpanden. Met de verhuur daarvan hoopte men een deel van de kosten later terug te kunnen winnen.

in 1576 volgde er een zware klap voor het stadhuis. Soldaten van de Spaanse koning, die in geen maanden soldij hadden ontvangen, besloten de stad Antwerpen te plunderen (de Spaanse furie). Doordat er vanuit het stadhuis flink verzet geboden werd, staken de soldaten het gebouw in brand. Het dak en het interieur overleefden de vuurzee niet. De herstelwerkzaamheden begonnen twee jaar later.D. Eugeen Van Mieghem Museum (maximum 20 deelnemers)


Lezing over Max Roosens (1839-1914), eerste conservator van het Plantin-Moretus Museum, en zijn magnum opus over de geschiedenis van de drukkerij en haar oprichters uitgegeven in 1914 door de Galerie Zazzarini van de familie Franck. Het uitzonderlijke boek werd gedrukt op slechts 505 exemplaren waarvan er tot heden maar een 30-tal zijn terug gevonden. Aansluitend is er een bezichtiging van het boek op de eerste verdieping. 

 

E. Stadswandeling 

.


AANBOD STADSWANDELINGEN

Versteende glorie 1


In de 16de eeuw beleefde Antwerpen gouden tijden. De havenstad was een van de grootste en rijkste steden van Europa, en bovendien een centrum voor handel en kunst. Wandel mee, luister naar de monumentale getuigen van dit grootse verleden, en herbeleef de hoogdagen van de Scheldestad.

Versteende glorie 2


In de 16de eeuw was Antwerpen één van de grootste en rijkste steden van Europa. De havenstad verwierf in die tijd een weergaloze faam als centrum voor handel en kunst. Verschillende schitterende monumenten in het historische stadscentrum getuigen ook vandaag nog van dit grootse verleden.